CTY TNHH VLXD AN LỢI LÀ  NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA MINH HÙNG TẠI TP.HCM

Ong-Upvc-Minh-Hung-(1).jpg

- PHÂN PHỐI ỐNG UPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://anloico.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/%C4%90ai-ly-phan-phoi-Ong-uPVC-Minh-Hung.aspx
http://anloico.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/%C4%90ai-ly-phan-phoi-Ong-nhua-Minh-Hung-uPVC.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=fMW5jioUUUQ&t=32s

 
PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN

http://anloico.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/%C4%90ai-ly-phan-phoi-Ong-nhua-Minh-Hung-HDPE-tron.aspx
http://anloico.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/%C4%90ai-ly-phan-phoi-Ong-HDPE-tron-Minh-Hung.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=WzZYouDU3RU&t=4s

 

 


 

- PHÂN PHỐI ỐNG CPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://anloico.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/%C4%90ai-ly-phan-phoi-Ong-nhua-Minh-Hung-CPVC.aspx
http://anloico.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung/%C4%90ai-ly-phan-phoi-Ong-CPVC-Minh-Hung.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=fMW5jioUUUQ&t=32s
 

 

                                             

ỐNG UPVC MINH HÙNG

Ong-Upvc-Minh-Hung-(1).jpg

BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2021

ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG HỆ INCH
(TCVN 6150-2, ISO 161-2, BS3505, ASTM D 2241)

QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ (ĐỒNG/MÉT)
Ống uPVC 21 x 1,6 x PN15 (MH) mét 7.480
Ống uPVC 21 x 3,0 x PN21 (MH) mét 12.650
Ống uPVC 27 x 1,8 x PN15 (MH) mét 10.560
Ống uPVC 27 x 3,0 x PN21 (MH) mét 16.500
Ống uPVC 34 x 1,8 x PN9 (MH) mét 13.530
Ống uPVC 34 x 2,0 x PN12 (MH) mét 14.850
Ống uPVC 34 x 3,0 x PN18 (MH) mét 21.120
Ống uPVC 42 x 1,8 x PN9 (MH) mét 17.050
Ống uPVC 42 x 2,1 x PN10 (MH) mét 19.800
Ống uPVC 42 x 3,0 x PN15  (MH) mét 27.170
Ống uPVC 49 x 2,0 x PN9 (MH) mét 21.560
Ống uPVC 49 x 2,4 x PN10 (MH) mét 25.850
Ống uPVC 49 x 3,0 x PN12 (MH) mét 31.680
Ống uPVC 60 x 2,0 x PN6 (MH) mét 27.280
Ống uPVC 60 x 2,5 x PN9 (MH) mét 33.000
Ống uPVC 60 x 3,0 x PN10 (MH) mét 39.710
Ống uPVC 60 x 4,0 x PN14 (MH) mét 51.370
Ống uPVC 76 x 2,2 x PN6 (MH) mét 38.710
Ống uPVC 76 x 3,0 x PN8 (MH) mét 49.641
Ống uPVC 76 x 4,0 x PN10 (MH) mét 68.970
Ống uPVC 90 x 2,0 x PN4 (MH) mét 40.810
Ống uPVC 90 x 2,6 x PN5 (MH) mét 52.580
Ống uPVC 90 x 2,9 x PN6 (MH) mét 58.960
Ống uPVC 90 x 3,8 x PN9 (MH) mét 76.450
Ống uPVC 90 x 5,0 x PN12 (MH) mét 98.450
Ống uPVC 114 x 2,0 x PN3 (MH) mét 52.690
Ống uPVC 114 x 2,6 x PN5 (MH) mét 68.310
Ống uPVC 114 x 3,2 x PN6 (MH) mét 83.160
Ống uPVC 114 x 4,0 x PN7 (MH) mét 103.620
Ống uPVC 114 x 5,0 x PN9 (MH) mét 125.400
Ống uPVC 114 x 7,0 x PN12 (MH) mét 184.140
Ống uPVC 168 x 3,5 x PN4 (MH) mét 140.690
Ống uPVC 168 x 4,3 x PN5 (MH) mét 164.230
Ống uPVC 168 x 7,0 x PN9 (MH) mét 264.330
Ống uPVC 168 x 9,0 x PN12 (MH) mét 369.600
Ống uPVC 220 x 5,1 x PN4 (MH) mét 254.320
Ống uPVC 220 x 6,5 x PN6 (MH) mét 326.700
Ống uPVC 220 x 8,7 x PN9 (MH) mét 426.580

ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG HỆ MÉT
(TCVN 6151, ISO 4422)

QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ (ĐỒNG/MÉT)
Ống uPVC 110 x 3,2 x PN6 (MH) mét 87.230
Ống uPVC 110 x 4,2 x PN8 (MH) mét 111.430
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN10 (MH) mét 138.710
Ống uPVC 140 x 3,5 x PN5 (MH) mét 111.320
Ống uPVC 140 x 4,1 x PN6 (MH) mét 140.690
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN10 (MH) mét 221.540
Ống uPVC 160 x 4,7 x PN6 (MH) mét 182.820
Ống uPVC 160 x 6,2 x PN8 (MH) mét 235.620
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN10 (MH) mét 290.400
Ống uPVC 200 x 5,9 x PN6 (MH) mét 284.680
Ống uPVC 200 x 7,7 x PN8 (MH) mét 367.180
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN10 (MH) mét 450.780
Ống uPVC 225 x 6,6 x PN6 (MH) mét 357.830
Ống uPVC 225 x 10,8 x PN10 (MH) mét 569.250
Ống uPVC 250 x 7,3 x PN6 (MH) mét 440.000
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN10 (MH) mét 696.520
Ống uPVC 280 x 8,2 x PN6 (MH) mét 552.640
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN10 (MH) mét 878.680
Ống uPVC 315 x 6,2 x PN4 (MH) mét 473.110
Ống uPVC 315 x 9,2 x PN6 (MH) mét 696.190
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN10 (MH) mét 1.104.070
Ống uPVC 355 x 10,9 x PN6 (MH) mét 939.730
Ống uPVC 355 x 16,9 x PN10 (MH) mét 1.556.060
Ống uPVC 400 x 11,7 x PN6 (MH) mét 1.118.040
Ống uPVC 400 x 19,1 x PN10 (MH) mét 1.785.080
Ống uPVC 450 x 11,0 x PN5 (MH) mét 1.224.300
Ống uPVC 450 x 21,5 x PN10 (MH) mét 2.343.330
Ống uPVC 500 x 12,5 x PN5 (MH) mét 1.520.970
Ống uPVC 500 x 23,9 x PN10 (MH) mét 2.890.690
Ống uPVC 560 x 21,4 x PN8 (MH) mét 2.940.300
Ống uPVC 560 x 26,7 x PN10 (MH) mét 3.622.410
Ống uPVC 630 x 24,1 x PN8 (MH) mét 3.715.910
Ống uPVC 630 x 30,0 x PN10 (MH) mét 4.571.380

ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG NỐI ỐNG GANG
(AS 1477 CIOD, ISO 2531 CIOD)

QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ (ĐỒNG/MÉT)
Ống uPVC 100 x 6,7 x PN12 (MH) mét 182.930
Ống uPVC 150 x 9,7 x PN12 (MH) mét 386.320
Ống uPVC 200 x 9,7 x PN10 (MH) mét 493.680
Ống uPVC 200 x 11,4 x PN12,5 (MH) mét 575.520

ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG HỆ INCH
(TCVN 6150-2, ISO 161-2, BS3505, ASTM D 2241)

QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ (ĐỒNG/MÉT)
Ống lọc uPVC 49 x 2,0 (MH) mét 37.070
Ống lọc uPVC 60 x 2,0 (MH) mét 44.770

ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG

Ong-HDPE-Minh-Hung.jpg
 

BẢNG GIÁ ỐNG HDPE MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

PE 100 (ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008)

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống HDPE trơn Minh Hùng 
Ø20 x 2,0 x PN 16

mét

8.580

Ống HDPE trơn Minh Hùng 
Ø20 x 2,3 x PN 20 

mét

9.900

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø20 x 3,0 x PN 25 

mét

12.100

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 2,0 x PN 12,5 

mét

11.000

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 2,3 x PN 16 

mét

12.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 3,0 x PN 20 

mét

15.620

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 2,0 x PN 10 

mét

14.410

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 2,4 x PN 12,5 

mét

17.050

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 3,0 x PN 16

mét

20.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 3,6 x PN 20 

mét

24.200

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 2,4 x PN 10

mét

21.670

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 3,0 x PN 12,5 

mét

26.290

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 3,7 x PN 16

mét

31.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 4,5 x PN 20

mét

37.840

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 2,4 x PN 8

mét

27.610

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,0 x PN 10

mét

33.440

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,7 x PN 12,5

mét

40.700

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,7 x PN 16

mét

49.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 5,6 x PN 20 

mét

58.520

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 3,0 x PN 8

mét

43.340

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 3,8 x PN 10 

mét

53.350

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 4,7 x PN 12,5

mét

64.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 5,8 x PN 16 

mét

78.100

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 7,1 x PN 20

mét

93.500

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 3,6 x PN 8

mét

61.160

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 4,5 x PN 10 

mét

75.240

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 5,6 x PN 12,5

mét

91.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 6,8 x PN 16

mét

109.010

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 8,4 x PN 20

mét

131.450

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 4,3 x PN 8

mét

87.780

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 5,4 x PN 10 

mét

108.240

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 6,7 x PN 12,5

mét

131.450

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 8,2 x PN 16 

mét

157.960

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 10,1 x PN 20 

mét

189.530

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 5,3 x PN 8

mét

131.670

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 6,6 x PN 10

mét

161.040

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 8,1 x PN 12,5

mét

194.810

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 10,0 x PN 16

mét

234.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 12,3 x PN 20 

mét

288.530

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 7,4 x PN 10 

mét

205.480

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 9,2 x PN 12,5 

mét

251.020

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 11,4 x PN 16 

mét

303.930

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 14,0 x PN 20 

mét

369.930

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 6,7 x PN 8 

mét

210.760

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 8,3 x PN 10 

mét

257.950

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 10,3 x PN 12,5 

mét

314.270

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 12,7 x PN 16

mét

378.840

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 15,7 x PN 20

mét

462.660

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 7,7 x PN 8 

mét

276.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 9,5 x PN 10 

mét

336.600

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 11,8 x PN 12,5

mét

410.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 14,6 x 16 x PN

mét

497.310

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 17,9 x PN 20

mét

606.760

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 7,7 x PN 6

mét

349.250

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 9,6 x PN 8

mét

430.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 11,9 x PN 10

mét

525.360

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 14,7 x PN 12,5 

mét

638.660

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 18,2 x PN 16 

mét

775.280

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 8,6 x PN 6

mét

438.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 10,8 x PN 8 

mét

543.840

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 13,4 x PN 10

mét

666.380

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 16,6 x PN 12,5

mét

811.030

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 20,5 x PN 16 

mét

981.200

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 9,6 x PN 6

mét

543.730

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 11,9 x PN 8 

mét

665.610

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 14,8 x PN 10

mét

816.640

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 18,4 x PN 12,5

mét

999.130

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 22,7 x PN 16 

mét

1.206.810

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 10,7 x PN 6

mét

678.260

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 13,4 x PN 8

mét

840.180

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 16,6 x PN 10 

mét

1.025.970

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 20,6 x PN 12,5 

mét

1.251.800

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 25,4 x PN 16  

mét

1.512.940

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 12,1 x PN 6 

mét

864.050

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 15,0 x PN 8 

mét

1.055.890

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 18,7 x PN 10 

mét

1.299.320

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 23,2 x PN 12,5 

mét

1.586.530

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 28,6 x PN 16 

mét

1.915.100

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 13,6 x PN 6 

mét

1.091.860

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 16,9 x PN 8 

mét

1.340.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 21,1 x PN 10 

mét

1.653.520

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 26,1 x PN 12,5 

mét

2.011.350

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 32,2 x PN 16 

mét

2.430.890

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 15,3 x PN 6

mét

1.384.680

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 19,1 x PN 8 

mét

1.709.510

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 23,7 x PN 10

mét

2.089.890

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 29,4 x PN 12,5 

mét

2.550.900

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 36,3 x PN 16

mét

3.086.490

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 17,2 x PN 6 

mét

1.750.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 21,5 x PN 8

mét

2.161.940

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 26,7 x PN 10 

mét

2.647.810

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 33,1 x PN 12,5

mét

3.231.250

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 40,9 x PN 16

mét

3.908.410

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 19,1 x PN 6

mét

2.159.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 23,9 x PN 8 

mét

2.667.500

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 29,7 x PN 10

mét

3.271.400

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 36,8 x PN 12,5

mét

3.987.500

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 45,4 x PN 16

mét

4.822.400

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 21,4 x PN 6

mét

2.973.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 26 ,7 x PN 8

mét

3.666.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 33,2 x PN 10 

mét

4.501.750

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 41,2 x PN 12,5

mét

5.494.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 50,8 x PN 16

mét

6.636.080

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 24,1 x PN 6 

mét

3.767.940

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 30,0 x PN 8 

mét

4.632.210

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 37,4 x PN 10 

mét

5.701.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 46,3 x PN 12,5

mét

6.944.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 57,2 x PN 16

mét

7.884.250

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 27,2 x PN 6

mét

4.796.110

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 33,9 x PN 8 

mét

5.906.450

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 42,1 x PN 10

mét

7.245.150

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 52,2 x PN 12,5

mét

8.835.420

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 64,5 x PN 16

mét

10.696.070

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 30,6 x PN 6 

mét

6.074.310

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 38,1 x PN 8 

mét

7.486.490

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 47,4 x PN 10 

mét

9.187.090

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 58,8 x PN 12,5 

mét

11.207.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 72,6 x PN 16 

mét

13.564.760

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 34,4 x PN 6 

mét

7.682.620

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 42,9 x PN 8 

mét

9.472.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 53,3 x PN 10 

mét

11.621.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 66,2 x PN 12,5 

mét

14.198.470

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 81,7 x PN 16

mét

17.170.120

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 38,2 x PN 6 

mét

9.479.800

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 47,7 x PN 8 

mét

11.703.230

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 59,3 x PN 10 

mét

14.362.920

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 72,5 x PN 12,5 

mét

17.293.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 90,2 x PN 16 

mét

21.080.510

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 45,9 x PN 6 

mét

13.653.640

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 57,2 x PN 8

mét

16.844.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 67,9 x PN 10 

mét

19.784.490

Ống  HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 88,2 x PN 12,5

mét

25.217.060


Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.

 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.
 

CÔNG TY  TNHH  VẬT  LIỆU  XÂY  DỰNG  AN  LỢI
Add:   242/5  Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 028 6253 8515          
Hotline: 0983 069 428 (Mobile / Zalo)  

Email: anloico@gmail.com                 Website: anloico.com.vn