ĐIỆN

Ống xốp bảo ôn cách nhiệt Superlon

Giá: Liên hệ
Hãng sản xuất: Superlon/Malaysia
Ngày cập nhật: 2019-06-14 11:41:34
Lượt xem: 2507

Chi tiết sản phẩm

Ống xốp bảo ôn cách nhiệt Superlon 

http://anloico.com.vn/dien/ong-xop-bao-on-cach-nhiet-superlon-326.html

ỐNG XỐP BẢO ÔN SUPERLON 

 

Qui cách: Dài 183cm/ ống

Đường kính: Từ d6 đến d165

 

Độ dày ống: 10mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm

Xuất xứ: Superlon Malaysia

BẢNG GIÁ ỐNG XỐP BẢO ÔN SUPERLON  (từ ngày 01/ 01/ 2019 đến khi có thông báo mới)

Stt Sản Phẩm Quy Cách & Đơn Vị Tính
Đường Kính Ống Độ Dày ĐƠN GIÁ  (VNĐ/ỐNG) Đóng Thùng
Ống / Thùng ĐVT
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-DÀY 10MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 10mm          8.400 156 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 10 10mm          9.400 120 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 10mm        12.000 100 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 10mm        13.800 90 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 10mm        14.600 72 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 10mm        15.800 64 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 10mm        17.500 56 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 10mm        18.400 49 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 10mm        25.000 36 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 10mm        30.800 30 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 10mm        34.400 28 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 10mm        38.400 21 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 10mm        42.100 20 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 10mm        53.000 18 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 10mm        58.800 16 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 10mm      135.000 14 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 10mm      166.300 10 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-DÀY 13MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 13mm        11.900 110 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 13mm        13.800 90 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 13mm        16.300 72 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 13mm        19.800 63 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 13mm        21.600 56 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 13mm        24.300 48 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 13mm        26.900 42 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 13mm        29.400 36 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 13mm        34.100 30 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 13mm        45.000 25 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 13mm        51.300 20 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 13mm        57.500 20 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 13mm        65.000 18 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 13mm        80.000 12 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 13mm        92.500 12 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 13mm      187.500 12 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 13mm      212.500 8 Ống
18 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 165 13mm      225.000 8 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-DÀY 19MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 6 19mm        22.500 49 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 19mm        26.300 42 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 19mm        30.000 36 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 19mm        35.000 36 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 19mm        37.500 30 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 19mm        41.300 25 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 25 19mm        47.500 20 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 19mm        52.500 20 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 32 19mm        57.500 20 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 19mm        61.300 16 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 19mm        71.300 16 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 19mm        83.800 15 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 19mm        92.500 12 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 19mm      106.300 12 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 19mm      135.000 8 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 19mm      150.000 8 Ống
17 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 19mm      300.000 6 Ống
18 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 19mm      337.500 6 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-DÀY 25MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 10 25mm        46.300 30 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 13 25mm        53.800 24 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 25mm        60.000 20 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 25mm        66.300 20 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 25mm        73.800 18 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 25mm        82.500 16 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 25mm        96.300 12 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 25mm      110.000 12 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 25mm      122.500 10 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 25mm      147.500 9 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 25mm      152.500 9 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 25mm      187.500 8 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm   Þ 89 25mm      225.000 6 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 25mm      400.000 4 Ống
15 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 25mm      475.000 3 Ống
16 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 165 25mm      587.500 3 Ống
ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA-DÀY 32MM        
1 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 16 32mm      102.500 12 Ống
2 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 19 32mm      115.000 12 Ống
3 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 22 32mm      128.800 9 Ống
4 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 28 32mm      137.500 9 Ống
5 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 35 32mm      160.000 9 Ống
6 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 42 32mm      180.000 9 Ống
7 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 48 32mm      203.800 8 Ống
8 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 54 32mm      240.000 8 Ống
9 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 60 32mm      262.500 6 Ống
10 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 76 32mm      315.000 4 Ống
11 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 89 32mm      365.000 4 Ống
12 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 114 32mm      518.800 4 Ống
13 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 140 32mm      670.000 3 Ống
14 Ống Cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm  Þ 165 32mm      853.800 3 Ống

 

Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .

 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.


****************************************************

Mobile: 0983 069 428 (ZALO)
Email:
anloico@gmail.com
Website: 
anloico.com.vn

 

 

***********************************************

 

Sản phẩm liên quan

Dự án đã cung cấp
Đối tác
Quảng cáo